OC przewoźnika do licencji

OC przewoźnika do licencji transportowej oferowane jest dla osób, które ubiegają się o wydanie licencji , (lub zezwolenia) albo też dysponujących ważną licencją / zezwoleniem na wykonywanie transportu drogowego rzeczy lub osób wydanymi zgodnie wymaganiami Ustawy o transporcie drogowym oraz innymi przepisami prawa, regulującymi kwestie transportu drogowego rzeczy lub osób.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r., ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego Dyrektywę Rady 96/26 WE, zmieniły się dość radykalnie zasady wydawania licencji na drogowy przewóz towarów oraz wypisów z posiadanych licencji.

OC przewoźnika do licencji transportowej związane jest ze spełnieniem wymogu określonego w art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (WE ) 1071/2009 z dnia 21 października 2009 roku dotyczącego posiadania minimalnej zdolności finansowej 9000 EUR na pierwszy i po 5000 EUR na każdy kolejny pojazd podczas prowadzenia działalności transportowej jak i przy ubieganiu się o wydanie licencji lub dodatkowego wypisu z licencji.

Zgodnie bowiem z art. 7 ust. 1 tego rozporządzenia, podmioty które ubiegają się o licencję lub wypisy z licencji, (od 1 stycznia 2012 r.) muszą posiadać odpowiednią zdolność finansową, aby „…być w stanie w każdym momencie roku finansowego spełnić swoje zobowiązania finansowe”. Art. 7 ust. 1. nakłada na przewoźników obowiązek wykazania takiej zdolności finansowej rocznymi sprawozdaniami finansowymi, poświadczonymi przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę.

Pomimo, iż OC przewoźnika do licencji stanowi dla przewoźników dodatkowy koszt, daje on w sumie spore ułatwienie przy uzyskiwaniu licencji i wypisów. Póki co, pod rządami obowiązującej ustawy o transporcie drogowym i wobec stanowiska GITD w najbliższym czasie w tym zakresie nie powinno się nic zmienić.