OC Spedytora

Zajmujesz się transportem i spedycją? Czy wiesz, że każdy podmiot wykonujący czynności spedycyjne na terenie Polski i za granicą powinien posiadacz ubezpieczenie OC spedytora? Sprawdź dla kogo dokładnie przeznaczona jest taka polisa.

Praca spedytora jest bardzo trudna i odpowiedzialna. Odpowiednia polisa chroni spedytorów, którzy są odpowiedzialni za przewoźników, którymi posługują się przy wykonywaniu danego zlecenia.

W zależności od rodzaju transportu możemy wyróżnić następujące typy OC spedytorów:

  • OC spedytora morskiego,
  • OC spedytora kolejowego,
  • OC spedytora lotniczego,
  • OC spedytora drogowego,

Główne zalety wynikające z tego ubezpieczenia to:

  • Korzystna cena,
  • Minimalizacja ryzyka prowadzonej działalności,
  • Zwiększenie wiarygodności w oczach klientów i partnerów biznesowych,
  • Możliwość płatności na raty i przelewem,

Jaki jest zakres?

Jeśli chodzi o ubezpieczenie OC spedytora, to przedmiot i zakres obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego jaką ponosi on zgodnie z przepisami KC oraz Ogólnych Polskich Warunków Spedycyjnych z tytuły niewykonania lub nienależytego wykonania wszystkich czynności spedycyjnych w ramach zawartej umowy spedycji. Przypominamy, że spedytor ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody, gdy udowodni się mu brak nienależytej staranności w związku z powierzonymi zadaniami. Zakres odpowiedzialności spedytora jest jednak uzależniony od okoliczności powstania szkody.

Eksperci SuperUbezpieczenia.pl przypominają, że w momencie, gdy spedytor przyjmuje zlecenie przewozowe lub wpisuje się na list przewozowy może stać się tzw. przewoźnikiem umownym. W tym przypadku trzeba rozszerzyć polisę OC o przewoźnika umownego.

Znajdź z nami najlepsze ubezpieczenie OC spedytora. Skontaktuj się z naszymi ekspertami pod numerem 720 221 221 lub wejdź na www.superubezpieczenia.pl