Ubezpieczenie OC zawodowe przewoźnika do licencji

Każdy powinien wiedzieć, że bardzo ważnym punktem w funkcjonowaniu gospodarki jest transport. Codziennie zauważyć można przewoźników, którzy przemierzają drogi w kraju i za granicą. Czy wiesz, że ubezpieczenie OC zawodowe przewoźnika do licencji jest niezbędne przy ubieganiu się o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego?

Dokładne informacje na temat ubezpieczenia OC do licencji przewoźnika znajdują się w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (WE) 1071/2009 z dnia 21 października 2009.

Dowiadujemy się, że przedmiotem ubezpieczenia jest ochrona ubezpieczeniowa, która obejmuje zobowiązania lub roszczenia finansowe wysunięte wobec Ubezpieczonego na podstawie zakresu określonego w art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (WE) 1071/2009 z dnia 21 października 2009 roku. Ustanawia się, że wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego Dyrektywę Rady 96/26, w związku z art. 3 ust. 1 lit. c, tego Rozporządzenia.

Kim jest ubezpieczony?

Jeśli chodzi o ubezpieczenie OC zawodowe przewoźnika do licencji, to ubezpieczonym jest podmiot, który ubiega się o wydanie licencji lub posiada już ważne zezwolenie na wykonywanie transportu drogowego rzeczy lub osób, które wydane jest przez odpowiedni organ na podstawie obowiązujących przepisów.

Ile kosztuje ubezpieczenie OC zawodowe przewoźnika do licencji?

Nasi eksperci przypominają, że składka ubezpieczeniowa jest uzależniona od liczby posiadanych pojazdów. Zgodnie z rozporządzeniem suma gwarancyjna musi wynosić:

  • Za pierwszy pojazd- 9000 euro,
  • Za każdy następny pojazd- 5000 euro,

Każdy przewoźnik w trakcie wykonywania zawodu musi być przygotowany na różne kontrole. Okazuje się, że ubezpieczenie OC do licencji przewoźnika nie wykupuje się tylko raz w momencie starania o licencję lub przedłużanie jej. Taka polisę należy odnawiać co roku.